HOT
Thông báo Tuyển sinh hệ đào tạo nghề ngắn hạn năm 2022

Thông báo Tuyển sinh hệ đào tạo nghề ngắn hạn năm 2022

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề, thường xuyên

Đối tượng tuyển sinhNgười có nhu cầu học từ 15 tuổi trở lên, có trình học vấn tốt nghiệp THCS trở lên, đủ điều kiện sức khỏe phù hợp với nghê đào tạo. 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo, sơ cấp nghề; Giấy chứng nhận