Các lớp học tiếng Anh

26/1/2019 - Lượt xem: 1027
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Công ty Thái Hưng tổ chức các lớp ngoại ngữ phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị du học, người chuẩn bị lao động ở nước ngoài và mọi đối tượng có nhu cầu.

*   Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 đến 5 học viên.

*  Giảm ngay 200.000 học phí khi đăng ký chương trình Khóa học tiếng Anh cho người bắt đầu 

*  Giảm học phí khi đăng ký chương trình tiếp theo tại THÁI HƯNG.

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG HỌC

GIÁO TRÌNH

1

TIẾNG ANH CƠ BẢN

24 BUỔI

1.200.000

Khóa học dành cho người muốn học tiếng Anh cơ bản từ đầu.

English for Everyone Level 1
Bài 01bài 48

2

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

32 BUỔI

1.920.000

Khóa học dành cho SV, người đi làm,  học viên muốn củng cố nền tảng giao tiếp cơ bản về T.Anh.

American English File 1A
Bài 01bài 16

3

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

36 BUỔI

2.160.000

Học viên đã học qua GT cơ bản muốn nâng cao trình độ GT TA.

American English File 1B
Bài 01bài 18

4

NGỮ PHÁP CƠ BẢN

32 BUỔI

1.920.000

Dành cho người mất gốc, muốn củng cố nền tảng Ngữ pháp TA.

Tổng hợp giáo trình Ngữ Pháp cơ bản.

5

NGỮ PHÁP NÂNG CAO

36 BUỔI

2.160.000

Dành cho HV muốn tham gia các kỳ thi, nâng cao Ngữ pháp T. Anh.

Tổng hợp giáo trình Ngữ Pháp nâng cao.

6

TIẾNG ANH KHÁCH SẠN DL

32 BUỔI

2.240.000

Dành cho học viên chuyên nghành về Khách sạn, Du lịch.

English for Hotel Service

7

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

32 BUỔI

2.240.000

Dành cho SV các trường Thương Mại, Kinh Tế và người đi làm.

Intelligent Business

8

TIẾNG ANH A1

24 BUỔI

2.000.000

BẬC 1, KHUNG 6 BẬC CHÂU ÂU

Ôn thi A1-Khung bậc
Châu Âu

9

TIẾNG ANH A2

24 BUỔI

3.000.000

BẬC 2, KHUNG 6 BẬC CHÂU ÂU

Ôn thi A2-Khung bậc
Châu Âu

10

TIẾNG ANH B1

18 BUỔI

4.000.000

BẬC 3, KHUNG 6 BẬC CHÂU ÂU

Ôn thi B1-Khung bậc
Châu Âu

11

TIẾNG ANH B2

18 BUỔI

5.000.000

BẬC 4, KHUNG 6 BẬC CHÂU ÂU

Ôn thi B2-Khung bậc
Châu Âu

 

(Ghi chú: Mỗi buổi học 2 tiếng, tính là 3 tiết)

Công ty Thái Hưng tổ chức các lớp ngoại ngữ phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị du học, người chuẩn bị lao động ở nước ngoài và mọi đối tượng có nhu cầu.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: