Các lớp học tiếng Hàn Quốc

26/1/2019 - Lượt xem: 1095
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Công ty Thái Hưng tổ chức các lớp ngoại ngữ phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị du học, người chuẩn bị lao động ở nước ngoài và mọi đối tượng có nhu cầu.

LỚP

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG (1,5 giờ/buổi, 3 buổi/tuần)

SƠ CẤP

Sơ cấp 1

1080000

36 tiết-27 giờ-6 tuần

Sơ cấp 2

1440000

48 tiết-36 giờ-8 tuần

Sơ cấp 3

1620000

54 tiết-40,5 giờ-9 tuần

Sơ cấp 4

2100000

60 tiết-45 giờ-10 tuần

Sơ cấp 5

2100000

60 tiết-45 giờ-10 tuần

TRUNG CẤP

Trung cấp 1

2510000

66 tiết-49,5 giờ-11 tuần

Trung cấp 2

2510000

66 tiết-49,5 giờ-11 tuần

Trung cấp 3

2880000

72 tiết-54 giờ-12 tuần

CAO CẤP

Cao cấp 1

3180000

72 tiết-54 giờ-12 tuần

Cao cấp 2

3180000

72 tiết-54 giờ-12 tuần

Giao tiếp 100% giáo viên Hàn Quốc

3600000

24 tiết-18 giờ-4 tuần

CẤP TỐC

(3 giờ/buổi, 3 buổi/tuần)

SƠ CẤP

Sơ cấp 1

2510000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Sơ cấp 2

2510000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Sơ cấp 3

2510000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Sơ cấp 4

2510000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

TRUNG CẤP

Trung cấp 1

3180000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Trung cấp 2

3180000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Trung cấp 3

3180000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

Trung cấp 4

3180000

60 tiết-45 giờ-5 tuần

LỚP EPS-TOPIK

EPS-TOPIK

6800000

187 tiết-140 giờ-8 tuần

LUYỆN THI EPS-TOPIK

3800000

80 tiết-60 giờ-4 tuần

 

Ưu đãi học phí:

- Giảm 30% khi đăng kí trọn gói 3 trình độ liên tiếp

- Giảm 25% khi đăng kí trọn gói 1 trình độ

- Giảm 20% khi đăng kí nhóm từ 3 người trở lên.

Công ty Thái Hưng tổ chức các lớp ngoại ngữ phục vụ cho các em học sinh chuẩn bị du học, người chuẩn bị lao động ở nước ngoài và mọi đối tượng có nhu cầu.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: