Tuyển lao động xuất khẩu đi Nhật Bản ngành khách sạn nhà hàng

4/9/2019 - Lượt xem: 1571
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Đơn hàng mới, tuyển ngay trong tháng 4-2019. Cơ hội nhận lương 35-40 triệu đồng. Phỏng vấn trực tiếp. Thời gian làm việc 3 năm, có thể gia hạn lên 8 năm hoặc cư trú vô thời hạn.Đơn hàng mới, tuyển ngay trong tháng 4-2019. Cơ hội nhận lương 35-40 triệu đồng. Phỏng vấn trực tiếp. Thời gian làm việc 3 năm, có thể gia hạn lên 8 năm hoặc cư trú vô thời hạn.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: