Quyết định Công nhận chức danh Hiệu trưởng

20/2/2019 - Lượt xem: 422
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ngày 13/02/2019 Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội đã ký Quyết định về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam do thầy Nguyễn Văn Tuấn đảm nhiệm.
Ngày 13/02/2019 Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội đã ký Quyết định về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam do thầy Nguyễn Văn Tuấn đảm nhiệm.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: