Thông báo kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam 27/02

23/2/2019 - Lượt xem: 437
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nhân ngày 27/02, ngày thầy thuốc Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có tổ chức chương trình gặp mặt thân mật các GS, PGs, Ban lãnh đạo các bệnh viện, các Tổng Công ty Dược và các thầy cô giáo công tác trong ngành Y - Dược.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Y – DƯỢC VIỆT NAM

 

Số:…../CĐCNYDVN-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm 20….

THÔNG BÁO

            V/v: Gặp mặt thân mật nhân ngày 27/02 – Ngày thầy thuốc Việt Nam

 

               Kính gửi: Các phòng ban, Trung tâm

     Nhân ngày 27/02, ngày thầy thuốc Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có tổ chức chương trình gặp mặt thân mật các GS, PGs, Ban lãnh đạo các bệnh viện, các Tổng Công ty Dược và các thầy cô giáo công tác trong ngành Y - Dược.

   I. Đơn vị tổ chức

         - Trường Cao đẳng Công nghệ Y-Dược Việt Nam

   II. Thời gian, địa điểm: 17h00 ngày 25/02/2019 tại nhà hàng ARENA - Số 1E Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

   III. Thành phần tham gia

1.      Hội đồng Quản trị

2.      Ban Giám hiệu

3.      Trưởng phó các phòng ban

4.      Giám đốc các trung tâm

5.      Ban cán sự các lớp CĐ Dược, Điều dưỡng, Sinh viên ưu tú (40 Trần Cung, Số 1 Hoàng Đạo Thuý, 169 Nguyễn Ngọc Vũ)

6.      Khách mời (Đối tác tuyển sinh, lãnh đạo các ban ngành)

    IV. Phân công nhiệm vụ

1.      Cô Lường Thị Lan: liên hệ cỗ (Anh tuấn 0962765555)

2.      Cô Nguyễn Thị Ly: tập hợp danh sách khách mời

3.      Thầy Hiệu phó Nguyễn Văn Thịnh: mời khách theo danh sách cung cấp, Sinh viên tham gia

4.      Thầy Trần Bách Lập: dẫn chương trình, giới thiệu đại biểu

5.      Thầy Hà Văn Anh – Phó Hiệu trưởng: phụ trách quay phim chụp ảnh

6.      Thầy PCT Đinh Thanh Tùng: Phát biểu khai mạc

7.      Thầy CT Nguyễn Văn Tuấn: Cảm ơn và khai tiệc

   Lưu ý:

-         Chương trình có phần tặng hoa đại diện khách mời là các lãnh đạo trong ngành Y – Dược.

-     Chương trình có phần giao lưu ca nhạc (các sinh viên nhà trường thể hiện), Thầy Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thịnh phụ trách.

Nhân ngày 27/02, ngày thầy thuốc Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có tổ chức chương trình gặp mặt thân mật các GS, PGs, Ban lãnh đạo các bệnh viện, các Tổng Công ty Dược và các thầy cô giáo công tác trong ngành Y - Dược.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: