Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

10/6/2019 - Lượt xem: 597
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

Trang: 1 2 3 4 5

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

 

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ra. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét phẩy chiều từ trên xuống và lệch sang bên phải.

– Nét thứ 2 : viết gần giống số 5 nhưng bỏ phần nét ngang ở đầu và phần cuối không móc vào quá sâu.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ri. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét dọc chiều từ trên xuống và phần cuối hơi hất lên một chút.

– Nét thứ 2 : là một nét dọc đối diện với nét thứ nhất nhưng dài hơn và hơi cong hơn.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là rư. Cách viết :

– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét, viết gần giống như số 3 nhưng phần đầu là một nét hất chéo và phần giữa hơi sâu hơn, đến cuối chữ thì móc lại thành một vòng tròn nhỏ trong chữ.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là rê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 xổ dọc từ trên xuống.

-Nét thứ 2 : đầu tiên kéo một nét ngắn cắt nét xổ vừa rồi, hơi chếch lên một chút, rồi từ điểm đó lại kéo lệch xuống một lần nữa cắt nét thứ nhất nhưng ở điểm thấp hơn, đến phần cuối hất lên móc ra phía ngoài.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là rô. Cách viết :

– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét, viết gần giống như chữ nhưng không có vòng tròn nhỏ ở cuối.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là wa. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 xổ dọc từ trên xuống.

-Nét thứ 2 : đầu tiên kéo một nét ngắn cắt nét xổ vừa rồi, hơi chếch lên một chút, rồi từ điểm đó lại kéo lệch xuống một lần nữa cắt nét thứ nhất nhưng ở điểm thấp hơn, đến phần cuối vòng cung lại vào phía trong.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là wô. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét ngang chiều từ trái sang phải

– Nét thứ 2 : phần đầu là một nét gạch chéo từ trên xuống và hơi lệch sang trái, từ điểm vừa kết thúc vòng lên một hình vòng cung không quá tròn mà hơi kéo dài xuống

-Nét thứ 3: viết gần giống như chữ C nhưng phần trên hơi cao lên và bụng chữ hẹp hơn và cắt nét thứ 2 ở phần cuối

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ưn. Cách viết :

– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét biết gần giống chữ h thường  nhưng đẩy nghiêng hơn và phần cuối chữ hơi móc ra phía ngoài.

Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết phần Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana rồi,  khi viết các bạn chú ý tới điểm xuất phát và kết thúc của nét, độ cong hay thẳng của nét.

Trang: 1 2 3 4 5

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: