HOT
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021

Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021

   Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về sửa đổi và bổ sung một số Điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về quy định Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;
   Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam.